Nhượng quyền Smart Farm là gì?

    Nhượng quyền Smart Farm là một hình thức kinh doanh. Theo đó, doanh nghiệp bán franchise (franchiser) trao cho bên mua , sản  xuất nông sản sạch tại những nông trại thông minh của công ty mình theo cùng một kế hoạch hay hệ thống tiếp thị  quyền kinh doanh của mình. Hoạt động kinh doanh của người mua franchise phải triệt để tuân theo kế hoạch hay hệ thống tiếp thị này gắn liền với nhãn hiệu, thương hiệu, biểu tượng, khẩu hiệu, tiêu chí, quảng cáo và những biểu tượng thương mại khác của chủ thương hiệu. Người mua franchise phải trả một khoản phí, trực tiếp hay gián tiếp, gọi là phí franchise.”

 Nông sản sạch là gì?

Nông sản sạch hay còn được gọi là nông sản an toàn được sản xuất  theo tiêu chuẩn sau: Hạn chế đến mức thấp nhất hoặc không sử dụng phân hoá học, thuốc trừ sâu, thuốc kích thích nhằm giảm tối đa dư lượng độc tố có trong nông sản như Nitrat, thuốc trừ sâu, kim loại nặng, các vi sinh vật gây bệnh… và đạt được chứng nhận GLOBALGAP

Chứng nhận GLOBALGAP là gì?

GLOBALGAP là một bộ tiêu chuẩn về nông trại được công nhận quốc tế dành cho việc Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP). Thông qua việc chứng nhận, các nhà sản xuất chứng minh việc thực hiện tiêu chuẩn GlobalGap của mình. Đối với người tiêu dùng và các nhà bán lẻ, giấy chứng nhận GlobalGap là sự đảm bảo rằng thực phẩm đạt được mức độ chấp nhận được về an toàn và chất lượng, và quá trình sản xuất được chứng minh là hiệu quả và có quan tâm đến sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động, môi trường, và có xem xét đến các vấn đề “phúc lợi” của vật nuôi,trồng.

Những tiêu chuẩn cần thiết để đạt được chứng nhận GLOBALGAP

  • Bảo vệ thực vật : thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất alphal-cypermethrin,thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất thiophanate methyl… http://tieuchuan.mard.gov.vn/Home.aspx?lv=2                                     
  • Đất – phân bón: chất lượng đất-xác định thủy ngân trong dịch chiết đất cường thủy dùng phổ hấp thụ phân tử hơi-lạnh hoặc phổ hấp thụ nguyên tử huỳnh quang hơ , chất lượng phân hơi lạnh, yêu cầu kỹ thuật phân ure…http://tieuchuan.mard.gov.vn/Home.aspx?lv=3                                                               
  • Môi trường nông nghiệp: chất lượng không khí- khí thải phương tiện giao thông đường bộ, chất lượng nước- xác định nitrat,…http://tieuchuan.mard.gov.vn/Home.aspx?lv=9                                               
  • Trồng trọt: yêu cầu kỹ thuật hạt giống đậu, yêu cầu kỹ thuật hạt giống bông,…                                   http://tieuchuan.mard.gov.vn/Home.aspx?lv=1

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.