Chúng tôi là ai?

     Nhượng quyền smart farm là dự án đầu tiên tại Việt Nam hoạt động về lĩnh vực chuyển giao công nghệ sản xuất nông nghiệp hiện đại cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá thể kinh doanh. Là đơn vị đi đầu trong việc hoạt động một cách có trách nhiệm,có hiệu quả đảm bảo cho người tham gia thu về lợi nhuận cao,nhanh chóng trong lĩnh vực trồng nông sản

MỤC TIÊU CHÍNH

YÊU CẦU CỐT LÕI VÀ YÊU CẦU BỔ SUNG:

  • Yêu cầu cốt lõi:
  • Yêu cầu bổ sung:

NGUYÊN TẮC CHUNG

  • Phát triển xã hội
  • Phát triển kinh tế
  • Phát triển môi trường
  • Phát triển nguồn lao động kế thừa

Leave a Reply

Your email address will not be published.