About Us

You are here: Home / About Us

About SmartAgri

Trồng rau an toàn Công nghệ cao hiện đang được các nước phát triển rất quan tâm và chú trọng. Ở Mỹ chỉ 2% dân số tham gia làm Nông nghiệp mà sản lượng vẫn đủ phục vụ nhu cầu và xuất khẩu. Tại Việt Nam mô hình đã thành công và bắt đầu nhân rộng, càng hoàn hảo hơn khi có vai trò tham gia của Smart Agri
Tầm nhìn: Trở thành một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất và thương mại nông sản. Đặc biệt là các giao dịch nông sản phi tập trung.
Sứ mệnh: Vì một tương lai xanh và sạch
Giá trị cốt lõi: Nghiên cứu và thiết kế cho các sản phẩm đẹp, an toàn, chất lượng,bổ dưỡng, thiết bị và công nghệ hiện đại, sử dụng các vật liệu an toàn, quản lý và kiểm soát chất lượng tuân thủ theo các tiêu chuẩn quốc tế.

Our Team